Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"gospodarstwo rolnicze"
3 wyniki
[1-20]

1. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017
Gałecka A. Typ rolniczy a efektywność gospodarstw rolniczych w Polsce pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Majewski E. Ekonomiczna a ekologiczna trwałość gospodarstwa rolniczego pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Łęczycki K. Preferencje dla różnych podstaw naliczania płatności (dopłat)bezpośrednich w zależności od zasobów, organizacji i efektów działalności gospodarstw rolniczych (na przykładzie środkowowschodniej Polski) pdf