Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"government intervention in agr"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Kata R. Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego pdf