Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"homo oeconomicus"
2 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Pawlonka T. BEHAVIOURAL FINANCE IN AGRIBUSINESS – THE BIRTH OF A CONCEPT pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Zrałek J. WHO IS A SUSTAINABLE CONSUMER? IN SEARCH OF A NEW HUMAN CONCEPT IN SUSTAINABLE ECONOMY pdf