Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"input-output model"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Herda-Kopańska J. Pomiar mnożnika w rozwoju rolnictwa pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Czyżewski A., Kryszak Ł. Współzależności międzygałęziowe w sektorze rolnym w świetle modelu input-output a poziom finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Czyżewski A. Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Gurgul H., Majdosz P. Identyfikacja klastrów w oparciu o strukturę nakładów i wyników pdf