Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"kwotowanie produkcji mleka"
4 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Kasztelan P. Rozwój gospodarstw mlecznych w warunkach kwotowania produkcji pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Kasztelan P. Kwotowanie produkcji mleka – stan obecny oraz perspektywa likwidacji pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Mierzwa D. Uwarunkowania produkcji mleka na dolnym Śląsku pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Malak-Rawlikowska A. Kwotowanie produkcji mleka i jego skutki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej pdf