Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"leverage effect"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Łach K. Efekt dźwigni finansowej a struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2018 pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Wasilewski M. Kapitał własny a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw rolniczych pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Kobus P., Pietrzykowski R. Efekt dźwigni na GPW w Warszawie pdf