Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"majątek trwały i obrotowy"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Marcysiak A., Marcysiak A. Zarządzanie majątkiem jednostek gospodarczych o różnym potencjale ekonomicznym pdf