Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"management of enterprises"
5 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Balanovska T., Drahnieva N., Troian A. USING OF FUZZY MODELLING IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES pdf
2. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2015
Balanovskауa T., Gavrysh O., Kraciuk J. Marketing Strategies as a Part of Crisis Management of Enterprises pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Baum R., Wielicki W. Problematyka zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Baum R., Wielicki W. Rola kapitału oraz wartości niematerialnych i prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolnymi pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Wielicki W. Rola kapitału w przedsiębiorstwach agrobiznesu pdf