Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"market production"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013
Kamińska A., Nowak A. Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Ziętara W. Tendencje zmian w produkcji mleka w Polsce pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Ziętara W. Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce pdf