Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"microeconomic researches"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Runowski H. Badania mikroekonomiczne w sferze agrobiznesu w Polsce pdf