Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"migration processes"
2 wyniki
[1-20]

1. Annals of Marketing Management and Economics, 2017
Stepaniuk N. Development of educational migration in Ukraine pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Cymanow P. Znaczenie czynników determinujących decyzje powrotne migrantów zarobkowych pochodzących z obszarów wiejskich pdf