Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"milk quota system"
6 wyników
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015
Kołoszycz E., Wilczyński A. Wpływ zmienności cen skupu mleka na ryzyko dochodowe gospodarstw mlecznych w latach 2015-2020 pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Kasztelan P. System regulacji produkcji mleka w Polsce pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Kasztelan P. Kwotowanie produkcji mleka – stan obecny oraz perspektywa likwidacji pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Fałkowski J., Malak-Rawlikowska A., Milczarek-Andrzejewska D. Restrukturyzacja sektora mleczarskiego w Polsce . Przyczyny i skutki pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Mierzwa D. Uwarunkowania produkcji mleka na dolnym Śląsku pdf
6. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Malak-Rawlikowska A. Kwotowanie produkcji mleka i jego skutki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej pdf