Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"organizacja sieciowa"
2 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Niedziółka A. Współpraca instytucjonalno-sieciowa w rozwoju turystyki na wybranych obszarach przyrodniczo cennych w Małopolsce pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Gonet D. Zarządzanie bazą surowcową w cukrowniach tworzących organizację sieciową pdf