Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"outliers"
5 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Chrzanowska M., Drejerska N. Bezrobocie w polskich regionach z perspektywy autokorelacji przestrzennej pdf
2. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2012
Borzán A., Szigeti C. Extreme Outliers in the Database for Calculation of Ecological Footprint; The Problems of Grazing Land Footprint as Well as the Fishing Ground Footprint Calculation pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Hamulczuk M. Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Majewska J. Estymatory odporne zmienności w modelu wyceny Blacka-Scholesa pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Orwat A. Przykład zastosowania metody odpornej w modelowaniu finansowych szeregów czasowych pdf