Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"partnerstwo wertykalne"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Gołębiowski B. Partnerstwo wertykalne jako model powiązań gospodarstw rolnych z przetwórstwem pdf