Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"policy analysis matrix"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020
Ceylan N. Policy Assessment of Wheat Production in Turkey pdf
2. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2013
Chan-khi O. Policy Analysis Matrix: An Analysis of the Effectiveness of State Agricultural Policy for the Dairy Sector in Ukraine pdf