Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"produkcja towarowa"
3 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Jabłońska L., Olewnicki D. Rozwój i znaczenie sektora ogrodniczego w Polsce w ostatnim półwieczu pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Ziętara W. Tendencje zmian w produkcji mleka w Polsce pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Ziętara W. Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce pdf