Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"promocja agroturystyki"
3 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017
Król K. Wydajność witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Król K. Witryny i aplikacje mobilne w promocji gospodarstw agroturystycznych pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Król K. Trendy projektowe w prezentacji gospodarstwagroturystycznych w Internecie pdf