Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"quantile regression"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2021
Pleños M. The Determinants of Fish Catch: A Quantile Regression Approach pdf