Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"redistribution of the European"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Siudek T. Czy redystrybucja funduszy unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich stanowi szansę poprawy sytuacji finansowej banków spółdzielczych w Polsce? pdf