Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"relationship banking"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Kata R. Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce – dylematy wyboru pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Kata R. Znaczenie banków lokalnych w dostępie rolników do kredytów bankowych pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Kata R. Relacje rolników z bankami po przystąpieniu polski do Unii Europejskiej pdf