Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"rural women"
3 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Olejniczak W. Aktywność zawodowa kobiet mieszkających na obszarach wiejskich pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Psyk-Piotrowska E., Zajda K. Oddziaływanie programu LEADER na kapitał społeczny mieszkanek wsi pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Drejerska N., Pięta P., Skierska-Pięta K. Zasoby i wyniki produkcyjne gospodarstw indywidualnych oraz plany na przyszłość ich właścicieli pdf