Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"rural-urban typology"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Chrzanowska M., Drejerska N. Bezrobocie w polskich regionach z perspektywy autokorelacji przestrzennej pdf