Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"ryzyko w rolnictwie"
4 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Kłoczko-Gajewska A., Sulewski P. Czynniki determinujące korzystanie z ubezpieczeń produkcji rolniczej w Polsce pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Sulewski P. Transfer ryzyka z produkcji roślinnej do zwierzęcej w Polsce w opinii rolników pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Sulewski P. Stopień awersji do ryzyka a wyniki gospodarstwa rolnego pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Kłoczko-Gajewska A., Sulewski P. Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania pdf