Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"sigma-convergence"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Twardowska A. Konwergencja typu sigma cen gruntów rolnych w państwach Unii Europejskiej pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Adamowicz M. EUROPEAN FUNDS FOR RURAL AREAS VERSUS REGIONAL CONVERGENCE OF AGRICULTURE IN POLAND pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Jaroszewska J., Pietrzykowski R. Convergence of the Labour Productivity in European Union Agriculture pdf