Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"skala produkcji mleka"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2012
Ziętara W. Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Mańko S. Wpływ wielkości stada i wydajności mlecznej krów na koszty produkcji mleka pdf