Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"sources of competitive advanta"
3 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018
Chrobocińska K., Łukiewska K. Źródła przewagi konkurencyjnej gospodarstw rolnych wykorzystujących aktywa z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017
Pokojski Z. Dystrybucja produktów dla rolnictwa w Polsce – w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Kosieradzki M. Informacja źródłem przewag konkurencyjnych w turystyce pdf