Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"spillover effect"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019
Lane P., Wyrobek J. IMPACT OF INTERNATIONALIZATION ON THE CAPITAL STRUCTURE OF COMMERCIAL COMPANIES pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Just M. TRANSFER OF EXTREME RISK BETWEEN SELECTED EU WHEAT MARKETS pdf