Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"style kierowania"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Jakubczak A., Wyszkowska Z. Style kierowania w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych pdf