Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"territorial marketing"
5 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Lemanowicz M. Rola promocji w kreowaniu wizerunku regionu – instrumenty, narzędzia, trendy. Przykład województwa świętokrzyskiego pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Werenowska A. City placement jako forma promocji regionu pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Sieczko A. Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Kuźniar W. Organizacyjne aspekty rozwoju marketingu terytorialnego w gminach turystycznych pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010
Wereda W. Marketing relacji jako nowoczesna strategia biznesu wspierająca działania jednostek samorządu terytorialnego w regionie pdf