Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"the Value Added Tax (VAT)"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Dibrova A., Dibrova L., Krylov Y. Domestic Support of Livestock Production in Ukraine pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Gruziel K., Wasilewski M. Funkcjonowanie podatku VAT w opiniach rolników indywidualnych pdf