Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"thematic villages"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015
Kłoczko-Gajewska A. Działalność wiosek tematycznych w Polsce i wstępna ocena jej efektów pdf