Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"tourism sector"
5 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Roman M., Wielechowski M. Stan sektora turystycznego w Polsce i Unii Europejskiej. pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Katunian A. Analiza rozwoju kapitału ludzkiego kadry branży turystycznej na Litwie pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Sarakhman L. The project “Digital transformation of Ukraine” pdf
4. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Habán M., Macák M., Otepka P. Turystyka wiejska i agroturystyka na Słowacji pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010
Sienkiewicz J. Podmioty sektora turystyki uzdrowiskowej a marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki – problem czy wkład do rozwiązania problemu pdf