Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"volatility of input costs"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Wilczyński A. Koszty i dochodowość produkcji mleka w wybranych krajach europejskich pdf