Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"wheat yield"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Faber A., Jarosz Z., Król A. Wpływ zmian klimatu na efektywność wykorzystywania azotu oraz jego straty pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Bukin E., Skrypnyk A., Talavyria M. Wzrost gospodarek wchodzących: w kierunku rynków rolnych i stosunków handlowych. Niestabilność światowego rynku pszenicy na rynkach wschodzących pdf
3. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2010
Kobus P. Modelling wheat yields variability in Polish voivodeships pdf
4. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2009
Kobus P. Wheat yields variability in Poland at NUTS 2 level in context of production risk pdf