Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"zachowania ekonomiczne"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Mazurkiewicz-Pizło A., Pizło W. Styl życia– jako egzemplifikacja zmian zachowań konsumpcyjnych Polaków pdf