Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"zasoby ludzkie"
3 wyniki
[1-20]

1. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Krajewski M. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie w warunkach inflacji pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Akócsi I., Csonka T., Tóth T. Ludzie jako czynnik konkurencyjności pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Kozera M. Jakość zasobów ludzkich na obszarach wiejskich pdf