Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Czasopisma naukowe i monografie

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

   
Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnosciowej Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Problemy Rolnictwa Światowego
   
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
(dawniej Roczniki Nauk Rolniczych)
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość Annals of Marketing Management & Economics
Turystyka i Rozwój Regionalny Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy Monografie
Ekonomika i Organizacja Logistyki