Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2007 (62)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Gruziel K., Wasilewski M. Koncepcja i skutki finansowe wprowadzenia podatku dochodowego w gospodarstwach rolniczych 5-16pdf
2. Utzig M. Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin 17-27pdf
3. Krawczyk E. Zastosowanie strategii zabezpieczającej przed ryzykiem zmiany kursu walutowego w kontraktach futures na Warszawskiej Giełdzie Towarowej 29-39pdf
4. Raczkowska M. Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce i wybranych krajach świata 41-53pdf
5. Adamczyk P. Wydajność pracy a poziom wynagrodzeń osób zatrudnionych w przemyśle mięsnym 55-65pdf
6. Wasilewska E. Zastosowanie syntetycznych mierników dynamiki struktury w analizie zmian aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej 67-80pdf
7. Szwacka J. Kierunki zmian na rynku żywnościowym w Polsce 81-95pdf
8. Witkowska D., Witkowski J. Rozpoznawalność marek wybranych produktów (wyniki badań ankietowych) 97-117pdf
9. Parzonko A. Formy i zakres współpracy mleczarni z dostawcami mleka 119-129pdf
10. Baran J. Czynniki sukcesu spółdzielni mleczarskich w Polsce w latach 1999–2002 131-142pdf
11. Paliszkiewicz J. Dzielenie się wiedzą oraz zaufanie w małych i średnich przedsiębiorstwach 143-152pdf