Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2008 (69)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Siudek T. Wpływ poziomu rozwoju rolnictwa na wartość udzielanych kredytów dla gospodarstw rolnych w Polsce 5-16pdf
2. Gruziel K. Podatek rolny jako obciążenie indywidualnych gospodarstw rolniczych 17-29pdf
3. Bereżnicka J. Kredyt i leasing – porównawcza analiza płatności 31-41pdf
4. Mądra M., Ratajczak M. Źródła i bariery finansowania innowacji w sektorze MSP w Polsce 43-53pdf
5. Matuszewska-Janica A., Witkowska D. Modelowanie kursu euro/dolar: dynamiczne modele ekonometryczne i sztuczne sieci neuronowe 55-75pdf
6. Drabik E. Wykorzystanie ciągu Ulama do analizy fal giełdowych 77-87pdf
7. Pizło W. Marketing relacji – koncepcja i kierunki rozwoju 89-98pdf
8. Dmitruk J., Krzyżanowska K. Skuteczność reklam społecznych w oddziaływaniu na system aksjo-normatywny 99-107pdf
9. Popielarska A., Żelazna K. Działalność marketingowa przedsiębiorstw produkujących mleko UHT 109-124pdf
10. Komorowska D. Rolnictwo ekologiczne w Polsce 125-134pdf
11. Jąder K., Kozera M., Stefko O. Relacje wybranych składników majątku i kapitału w gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną w Polsce 135-142pdf
12. Nowaczyk J. Rozwój tanich przewozów lotniczych w Polsce 143-150pdf