Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2012 (95)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Perepeczko B. Postawy proekologiczne mieszkańców wsi i ich uwarunkowania 5-22pdf
2. Laska D., Wicki L. Rodzaje ryzyka w działalności rolniczej oraz ich postrzeganie przez rolników 23-40pdf
3. Komorowska D. Organizacja produkcji i wyniki ekonomiczne gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości 41-52pdf
4. Utzig M. Zależność między stopą procentową Narodowego Banku Polskiego a zadłużeniem gospodarstw domowych 53-65pdf
5. Gheribi E. Konsumpcja owoców i warzyw w polskich gospodarstwach domowych w latach 2004–2008 67-77pdf
6. Sobiecki G. Źródła wzrostu wartości technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 79-89pdf
7. Piekut M. Działalność patentowa Polski na tle świata 91-100pdf
8. Oppenauer B. Alokacja kosztów na inwestycje w linie biznesowe jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie 101-112pdf
9. Kuźmicki M. Aspiracje zawodowe przedsiębiorców a instytucjonalno- -systemowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw turystycznych 113-123pdf
10. Juszczyk S., Zielińska A. Koszty świadczeń z tytułu wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 125-133pdf
11. Czech K. Walutowa strategia spekulacyjna „carry trade” 135-143pdf
12. Piwowar A. Rynek nawozów azotowych w Polsce – stan i kierunki zmian 145-156pdf