Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2013 (102)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Górecki J., Halicka E. Globalne bezpieczeństwo żywnościowe świata w świetle prognozowanych trendów rozwoju rolnictwa w latach 2020–2050 5-13pdf
2. Miara A., Szwacka-Mokrzycka J. Czynniki stymulacji rozwoju rynku żywnościowego 15-24pdf
3. Piekutowska A. Rolnictwo w krajach rozwijających się 25-35pdf
4. Lisicka I. Pomiar ubóstwa gospodarstw domowych w Polsce – ujęcie klasyczne 37-48pdf
5. Kraciński P. Proces prywatyzacji zasobu własności rolnej Skarbu Państwa 49-65pdf
6. Sobierajewska J., Ziętara W. Polskie gospodarstwa warzywnicze na tle wybranych krajów Unii Europejskiej 67-86pdf
7. Jaworowski M., Tyburcy A. Ocena wybranych zakładów mięsnych w oparciu o niektóre wskaźniki finansowe i model dyskryminacyjny Hołdy 87-98pdf
8. Jabłońska L. Zmiany na rynku róż ciętych w Unii Europejskiej 99-111pdf
9. Ferens E. Turystyka jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego 113-125pdf
10. Balińska A., Zawadka J. Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich 127-143pdf
11. Żak A. Inwestycje w gospodarstwach indywidualnych zmieniających obszar 145-153pdf
12. Siedlecka A., Smarzewska A. Warunki mieszkaniowe jako miernik obiektywnej jakości życia osób niepełnosprawnych 155-166pdf