Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2015 (109)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Franc-Dąbrowska J. Płynność finansowa przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (na przykładzie uczestników „Rankingu 300”) 5-16pdf
2. Gołaś Z. Systemy wskaźników dochodowości pracy w rolnictwie – propozycja metodyczna 17-26pdf
3. Dziedzic-Jagodzka I., Klepacki B., Piątek E. Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych na przykładzie przedsiębiorstwa 27-42pdf
4. Brodzińska K. Renta polityczna ziemi w aspekcie dóbr publicznych – ujęcia teoretyczne i empiryczne 43-53pdf
5. Hornowski A. Działalność inwestycyjna polskich gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2004–2013 55-69pdf
6. Juszczyk M. Zróżnicowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek z sektorów produkcyjnych 71-83pdf
7. Stola E. Kryzysy finansowe a bezpieczeństwo działalności banków komercyjnych 85-96pdf
8. Miklaszewska E. Ryzyko reputacyjne w procesach fuzji i przejęć na globalnym rynku bankowym 97-106pdf
9. Zuba-Ciszewska M. Wpływ koncentracji kapitału własnego na jego efektywność w wybranych spółdzielniach mleczarskich w Polsce w latach 2003–2012 107-121pdf
10. Chudzik A., Wróblewska W. Zmienność cen owoców i środków produkcji a sytuacja ekonomiczna producentów w Polsce 123-132pdf
11. Kubik R. Regionalne zróżnicowanie efektywności ekonomicznej gospodarstw towarowych specjalizujących się w uprawach ogrodniczych 133-142pdf
12. Kosędka I., Wysokiński M. Koncentracja produkcji i poziom wykształcenia a znajomość i przestrzeganie wybranych zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach mlecznych 143-160pdf
13. Skłodowski I. Charakterystyka finansowa przedsiębiorstw hazardu – pomiar statystyczny 161-174pdf
14. Domańska K., Kijek T. Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach spożywczych zlokalizowanych w województwie lubelskim 175-186pdf
15. Pizło W. Recenzja monografii pod redakcją Janiny Sawickiej „Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender” 187-191pdf