Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2017 (120)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Meyer M. Krytyczna analiza paradygmatu innowacyjności 5-15pdf
2. Kacperska E. Terroryzm międzynarodowy jako problem globalny współczesnej gospodarki 17-31pdf
3. Horbowiec-Janucik B., Zawojska A. Wpływ barier sanitarnych w handlu produktami zwierzęcymi na gospodarkę narodową Wielkiej Brytanii 33-54pdf
4. Drabarczyk K., Siudek T. Rozwój powiatów województwa mazowieckiego – wymiar ekologiczny 55-67pdf
5. Weremczuk A. Dotowane ubezpieczenia upraw w Polsce. Stan i perspektywy 69-81pdf
6. Sobolewska A., Sobolewski M. Wpływ regulacji prawnych na gospodarkę odpadami komunalnymi w wybranych gminach wiejskich 83-95pdf
7. Ozimek I., Przeździecka-Czyżewska N., Szlachciuk J. Zafałszowania artykułów rolno-spożywczych w świetle regulacji prawnych oraz działań organów urzędowej kontroli żywności w Polsce 97-109pdf
8. Jeznach M., Kosicka-Gębska M., Kudlińska-Chylak A., Kulykovets O. Kształtowanie się rynku miodu w krajach Unii Europejskiej w latach 2001–2013 111-120pdf
9. Murawska A. Czynniki wpływające na konsumpcję produktów mlecznych w polskich gospodarstwach domowych 121-132pdf
10. Świetlik K. Ewolucja i uwarunkowania popytu na usługi gastronomiczne w Polsce w latach 2000–2015 133-146pdf
11. Świątkowska M., Świstak E. Oferta gastronomiczna hoteli warszawskich w ocenie ich gości 147-157pdf
12. Szalonka K., Witek L. Percepcja zdrowej żywności a zachowania konsumentów 159-174pdf
13. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. Zachowania młodych konsumentów na rynku m-zakupów 175-187pdf