Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2018 (122)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Kozak S. Czy niskie stopy procentowe zmniejszają udział dochodów odsetkowych w bankach spółdzielczych w Polsce? 5-15pdf
2. Gołaś M., Pietrzak P. Efektywność i skuteczność kształcenia akademickiego na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 17-28pdf
3. Marks-Bielska R. Znaczenia ziemi rolniczej w kształtowaniu struktury społecznej polskiej wsi 29-41pdf
4. Kisiel R., Lizińska W., Senyszyn O. Regulacje obrotu ziemią rolniczą w opinii rolników 43-53pdf
5. Balińska A. Funkcja turystyczna jako kierunek dywersyfikacji funkcji wiejskich obszarów przygranicznych wschodniej Polski 55-65pdf
6. Klepacki B. Domy opieki społecznej na obszarach wiejskich – skala i potencjał rozwojowy 67-80pdf
7. Kuziemska B., Pakuła K., Pieniak-Lendzion K., Trębicka J. Produkcja jabłek w Polsce – aspekty środowiskowe, ekonomiczne i logistyczne 81-93pdf
8. Gacparska M., Panczyk M., Traczyk I. European Food Safety Authority as the source of information on food and nutrition 95-106pdf