Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2018 (123)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Adamczyk P. Ocena zmian liczby pracujących na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego 5-16pdf
2. Drabarczyk K., Siudek T., Zawojska A. Rozwój społeczny powiatów województwa mazowieckiego – kwantyfikacja i ocena 17-42pdf
3. Brożyna M., Pijanowska J. Wybrane aspekty prawne obrotu zasobami ziemi rolniczej w Polsce po zmianie prawa w 2016 roku 43-53pdf
4. Smoliński P. Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych jako wskaźnik stabilizacji krajowych rynków rolnych objętych interwencją rynkową 55-68pdf
5. Kociński M. O wykorzystaniu modelu dwumianowego do optymalizacji strategii sprzedaży zboża 69-79pdf
6. Krzyżanowska K. Czynniki stymulujące i ograniczające zakup usług turystycznych biur podróży przez Internet 81-89pdf
7. Krzyżanowski J. Dywersyfikacja upraw jako element „zazielenienia” w krajach Unii Europejskiej – czy to właściwe rozwiązanie? 91-100pdf
8. Stolarski R., Wasilewski M. Determinanty i tendencje zmian efektywności ekonomicznej Colian S.A. na tle ogółu przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce 101-115pdf