Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2019 (125)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Buszko A. The regional differentiation of shadow economy in Poland – the potential impact for development 5-15pdf
2. Czyżewski A., Kata R., Matuszczak A. Stabilizacyjny wpływ krajowych i unijnych wydatków budżetowych na polskie rolnictwo – próba kwantyfi kacji 17-32pdf
3. Dziuba J. Polityka podatkowa gmin wiejskich w Polsce w latach 2006–2017 33-43pdf
4. Marchewka A. The impact of foreign direct investment (FDI) on job creation in rural areas in Poland 45-57pdf
5. Kułyk P., Michałowska M. Cena a gotowość do zapłaty za określone produkty ekologiczne na przykładzie mieszkańców województwa lubuskiego 59-72pdf