Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2019 (126)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Brodnicka E. Rozwój polskiego winiarstwa w latach 2000–2017 5-16pdf
2. Bródka D., Jędruchniewicz A. Model obiegu okrężnego z punktu widzenia teorii kapitału szkoły austriackiej 17-28pdf
3. Chądrzyński M., Gruziel K., Wyszomirska M. Polityka społeczna realizowana w gminie wiejskiej 29-39pdf
4. Kozak S., Weremczuk A. Evaluation of the crop insurance system in Poland 41-52pdf
5. Dudziński M., Wasilewska E. Application of conjoint analysis in the study of the wine consumers’ preferences 53-68pdf
6. Grzęda Ł., Wielechowski M. Government expenditure and agriculture: changes in agri-orientation of the European Union countries 69-80pdf