Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2014 (12(61))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bak-Filipek E. Przemiany na rynku mięsa w Polsce 7-16pdf
2. Biernat-Jarka A., Planutis E. THE EVOLUTION OF THE SUPPORT FOR THE SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES SINCE THE POLAND ENTRANCE TO THE EUROPEAN UNION 17-30pdf
3. Bieniasz A., Gołaś Z. Zróżnicowanie terminów płatności w wybranych krajach Europy 31-42pdf
4. Holienčinová M., Nagyová Ľ., Sedliaková I. SOLUTION OF THE QUESTION OF CSR AND MARKETING CHALLENGES 43-54pdf
5. Kacprzak M. LOCAL INITIATIVES FOR THE UNEMPLOYMENT COUNTERACTION IN THE MAZOVIA PROVINCE 55-63pdf
6. Idźkowska K., Kisiel R. System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej 64-78pdf
7. Kozak S. THE IMPACT OF THE ADDITIONAL CREDIT ON THE ECONOMIC GROWTH AND PERSONAL INCOME. IS IT ALWAYS POSITIVE? 79-89pdf
8. Dobák D., Kádeková Z., Kubicova L. TRENDS IN CONSUMPTION OF MILK AND DAIRY PRODUCTS IN SLOVAKIA AFTER EU ACCESSION 90-97pdf
9. Laskowska E. Ekonomiczne aspekty przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 98-109pdf
10. Lemanowicz M., Szwacka-Mokrzycka J. INNOVATION ACTIVITIES OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES 110-121pdf
11. Marcysiak A., Marcysiak A. Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym 122-128pdf
12. Misztal P. Hipoteza bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego 129-141pdf
13. Holienčinová M., Nagyová Ľ., Sedliaková I. BEHAVIOURAL STUDIES OF EXTERNAL ATTRIBUTES OF BREAD AND PASTRY IN SLOVAK REPUBLIC 142-153pdf
14. Nowotarska-Romaniak B. IMPLEMENTATION OF THE MARKETING ORIENTATION IN POLAND BY LIFE INSURANCE COMPANIES 154-164pdf
15. Paluch Ł. Studium uwarunkowań rozwoju rolnictwa i organizacji produkcji rolniczej w Regionie Małopolska 165-177pdf
16. Powęska H. UNREGISTERED CROSS-BORDER USE OF SERVICES ON THE POLISH SECTION OF THE EXTERNAL BORDER OF THE EU AND THE LOCATION OF THE SERVICE SECTOR IN THE POLISH TRADE TURNOVER WITH ITS EASTERN NEIGHBORS 178-186pdf
17. Rytko A. COMPETITIVENESS OF POLISH AND SLOVAK AGRI-FOOD PRODUCTS ON THE EUROPEAN MARKET 187-198pdf
18. Szalonka K. Pożądane zachowania zdrowotne polskich gospodarstw domowych 199-208pdf
19. Brelik A., Tomaszewski M. Presja ze strony konkurentów a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w państwach rozwijających się 209-219pdf