Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2015 (14(63))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Cyran K., Dybka S. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa 7-18pdf
2. Czerwiński B. Osoby starsze wobec innowacyjnych form świadczenia usług ubezpieczeniowych 19-30pdf
3. Golik-Górecka G. Współczesne strategie marketingowe realne i wirtualne – aspekty teoretyczne i praktyczne 31-52pdf
4. Gołębiewski J., Podlińska O. REGIONAL DIVERSIFICATION IN FINANCING RURAL AREA DEVELOPMENT IN POLAND IN THE YEARS 2007-2013 43-52pdf
5. Gonet D., Kalinowski J. Konkurencyjność gospodarstwa wielkoobszarowego – studium przypadku 53-64pdf
6. Gralak K. Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej 65-74pdf
7. Guzal-Dec D. THE ACTIVITY OF LOCAL GOVERNMENT IN FOSTERING THE DEVELOPMENT OF TOURIST BRAND PRODUCTS OF NATURAL VALUABLE AREAS OF THE LUBLIN VOIVODESHIP 75-86pdf
8. Kozak S. Obligacje komunalne jako narzędzie wspierające regionalny rozwój gospodarczy w Polsce 87-96pdf
9. Maciaszczyk M. Tendencje zmian zachowania rynkowych konsumentów niepełnosprawnych ruchowo 97-104pdf
10. Marcysiak A., Marcysiak A. Czynniki wpływające na różnicowanie poziomu wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE 105-114pdf
11. Rzemieniak M. Promocja marketingowa działań innowacyjnych na przykładzie sektora OZE w regionie lubelskim 115-124pdf
12. Sałek P. Ocena komunikacji między spółkami giełdowymi skupionymi w Respect Index a potencjalnymi akcjonariuszami 125-133pdf
13. Wawrzyniak A. Modelowanie wieloagentowe jako narzędzie do badania zachowania konsumentów 134-146pdf
14. Wicki L. Regionalne zróżnicowanie realizacji działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013 147-160pdf
15. Wilk I. Ekologiczne aspekty działań marketingowych gospodarstw ekoagroturystycznych w Polsce 161-171pdf
16. Zajkowska M. Marketing zrównoważony jako czynnik wzrostu innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach 172-181pdf